Anticipatívne vládnutie ako nová forma vládnutia v informačnom veku

Autor: Ivan Klinec | 28.8.2015 o 10:27 | Karma článku: 4,00 | Prečítané:  684x

Anticipatívne vládnutie je nová forma vládnutia informačného veku, ktorá umožňuje riešenie rôznych druhov kríz pred ich vypuknutím. Jeho významnou súčasťou je anticipácia budúcich udalostí.

    Súčasná globálna kríza je vo veľkej miere spojená s absenciou predvídania v politickom rozhodovaní. Môžeme to vidieť pri súčasnej imigrantskej kríze, globálnej ekonomickej a finančnej kríze či pri klimatických zmenách. Politici rôznych krajín reagujú na prejavy krízy väčšinou až ex-post a predkladané a realizované riešenia sú zväčša finančne nákladné, neúmerne zaťažujú obyvateľov jednotlivých krajín a takisto blokujú ďalší rozvoj či už jednotlivých štruktúr spoločnosti alebo človeka ako jednotlivca.

   Škrty vo vede, v školstve, v rozvojových programoch a pod. ako riešenia krízy nepochybne vedú k prehlbovaniu a predlžovaniu krízy a nie k jej riešeniu. Skutočným problémom sú súčasné zastarané formy vládnutia, ktoré majú svoje korene v priemyselnom veku. Nárast problémov v súčasnej dobe často prevyšuje kapacity jednotlivých vlád, a to ako personálne, tak aj odborne.

   Súčasné ekonomické i spoločenské systémy sú vo svojej podstate reaktívne a sú orientované výhradne na krátke časové horizonty, spojené s nastavením politického systému na štyri až päťročné ročné volebné obdobie, čo sa potom prejavuje v politickom rozhodovaní, ktoré ignoruje budúci vývoj ekonomiky a spoločnosti v dlhších časových horizontoch.

   Riešením tohto stavu je vytvorenie systémov anticipatívneho vládnutia a transformácia súčasných reaktívnych ekonomických a spoločenských systémov na systémy anticipatívne, v ktorých významnú úlohu bude mať predvídanie budúceho vývoja a scenárove myslenie o možných alternatívnych budúcnostiach.

Anticipatívna demokracia pre informačný vek

   Nástup informačného veku a s tým spojené zrýchľujúce sa zmeny v spoločnosti ukázali na potrebu hľadania nových foriem vládnutia vhodných pre informačný vek. Problémom ako adaptovať politický systém v čase nastupujúcich zmien sa zaoberal americký futurológ Alvin Toffler, ktorý v roku 1970 vo svojej knihe Šok z budúcnosti (Future Shock) použil termín anticipatívna demokracia na označenie politického systému, ktorý by bol vhodný pre obdobie prichádzajúcich zmien. Neskôr sa problémami anticipatívnej demokracie zaoberal aj vo svojich ďalších knihách.

   Ďalší americký futurológ Clement Bezold zostavil a vydal v roku v 1976 knihu článkov pod názvom Anticipatívna demokracia – Ľudia v politike budúcnosti (Anticipatory Democracy – People in the Politics of the Future), kde boli zahrnuté texty okrem iných Alvina Tofflera, Hazel Hendersonovej, Jamesa Datora, Roberta Theobalda, Jerome Glenna, Newta Gingricha a ďalších amerických futturológov. Úvod k tejto knihe napísal Alvin Toffler. Anticipatívna demokracia podľa týchto autorov predstavuje verejné aktívne a vedomé angažovanie sa občanov v spoločnom vytváraní budúcnosti svojej komunity, štátu alebo národa alebo civilizácie ako celku.

   Vytváranie participatívnej anticipatívnej demokracie umožňuje aj rozvoj nástrojov vytvárania vízií jednotlivca, komunity i spoločnosti, ktoré boli vyvinuté ako metóda výskumu a štúdií budúcnosti a rozvoj informačných technológií, ktoré umožňujú v predtým nebývalej miere participáciu občana na politickom rozhodovaní či už konkrétneho regiónu alebo štátu ako celku. Anticipatívne demokracia teda umožňuje rast participácie občanov na politickom rozhodovaní v neustále sa skracujucich časových horizontoch pre prijímanie politických rozhodnutí, rovnako ako aj spätnú väzbu, ktorá predtým v takejto miere nebola možná.

Anticipatívne vládnutie pre informačný vek

   Prudký rozvoj celosvetovej siete internetu koncom 20-ého storočia spolu s celosvetovým rozšírením metódy predvídania Foresight, ktorá umožňuje širokú participáciu zúčastnených na diskusii o možných budúcnostiach, na vytváraní alternatívnych scenárov budúcnosti  a hlavne na vytváraní spoločnej budúcnosti, predostrel problém modernizácie súčasných foriem vlády a vládnutia a zároveň vytvoril požiadavku na ich transformáciu v smere zvýšenia participácie občanov na politickom rozhodovaní, implementácie dlhodobých časových horizontov do politického rozhodovania a skrátenia časov spätných väzieb pri politickom rozhodovaní.

   Americký futurológ a bezpečnostný expert Leon S. Fuerth v roku 2001 vytvoril a rozbehol projekt Forward Engagement na americkej univerzite Georga Washingtona (George Washington University) vo Washingtone, D.C., zameraný najmä na implementáciu dlhodobých časových horizontov do politického rozhodovania. Leon Fuerth predtým pôsobil aj ako bezpečnostný poradca amerického viceprezidenta Ala Gora.

   Koncept Forward Engagement je založený na myšlienke záujmu o budúcnosť resp. angažovaní sa vo veci budúcnosti. Leon Fuerth spojil vyučovanie tohto konceptu s jeho praktickou aplikáciou na jednotlivé problémy, ktoré sa potom v spoločnosti prejavujú v podobe kríz. Podstatou tohto konceptu bolo manažovať krízy vopred, využitím metód predvídania a nie až potom keď krízy vypuknú.

   Výsledkom projektu Forward Engagement bolo vytvorenie konceptu anticipatívneho vládnutia (Anticipatory Governance), ktorý Leon S. Fuerth v roku 2012 prezentoval vo svojej  96 stranovej publikácii s názvom Anticipatívne vládnutie - praktické zlepšenia (Anticipatory Governance - Practical Upgrades), v odborných článkoch i v médiách rôzneho druhu.

   Koncept anticipatívneho vládnutia je primárne založený na vytvorení anticipatívnych podporných systémov pre politické rozhodovanie, na implementácii dlhodobých časových horizontov do politického rozhodovania a vytvorenie spätných väzieb pri realizácii politického rozhodovania. 

   Leon S. Fuerth vo svojom koncepte anticipatívneho vládnutia v uvedenej publikácii navrhuje:

  • Integráciu politiky a predvídania (foresight), ktorá zahŕňa vytvorenie a organizáciu systému predvídania pre účely vrcholovej (top) politiky, neustálu výmenu informácií medzi top politikou a systémom predvídania, motiváciu pre predvídanie a výcvik profesionálov pre systém predvídania.
  • Vytvorenie zosieťovanej vlády a vládnych inštitúcii (Network Governance), ktorá by zabezpečila nepretržitý tok informácií potrebných pre politické rozhodovanie vrátane zosieťovania vládnych inštitúcií, vrátane tých, ktoré sú zamerané na stratégie a politické plánovanie, strategickú koordináciu, synchronizovania strategických štúdií, systematizovanie strategických priorít a pod.
  • Vytvorenie systému permanentného mononitorovania a odoziev na politické rozhodovanie počas implementácie jednotlivých politík, vrátane vyhodnocovania spätných väzieb k jednotlivým politickým rozhodnutiam.

Perspektívy anticipatívneho vládnutia

   Vytvorenie systému anticipatívneho vládnutia tak ako ho navrhuje Leon S. Fuerth by viedlo k transformácií súčasných reaktívnych systémov politického rozhodovania, nastavených na krátke časové obdobie zväčša totožné s časom výkonu volenej funkcie na anticipatívne systémy politického rozhodovania, ktoré by umožnili implementáciu dlhých časových horizontov do politického rozhodovania vrátanie monitoringu nastupujúcich kríz, ktoré by bolo možné manažovať pred tým ako vypuknú a nie až ex-post ako je tomu dnes. Systém anticipatívneho vládnutia, navrhnutý Leonom Fuerthom môže byť nepochybne tiež užitočnou inšpiráciou pre vytvorenie takéhoto systému v rámci Európskej únie alebo jej jednotlivých krajín vrátane Slovenska.

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KULTÚRA

Architektka: Ľudia už hľadajú krásu a vkus, ale developerov ešte neosvietilo

Niekedy neverí vlastným očiam, keď vidí pôdorys, na ktorom je zámerne zmenšená mierka.

SVET

Bez jedla, pitia aj tieňa. Na malej lodi prežili cestu cez Atlantik

Povedali im, že cesta do Brazília bude trvať 22 dní. Prežili len zázrakom.


Už ste čítali?