Etika ako základná podmienka fungovania ekonomiky

Autor: Ivan Klinec | 31.8.2015 o 9:47 | Karma článku: 4,52 | Prečítané:  867x

Vzťah ekonomiky a etiky bol vždy nerozlučne prepojený. Fungovanie ekonomických systémov bolo vždy podmienené rešpektovaním základného etického kódexu, ktorý sprevádzal ľudstvo počas celej jeho histórie.

Ekonomika ako podsystém vyšších systémov

   Etika bola vždy nerozlučne spätá s ekonomikou. Vzhľadom na skutočnosť, že ekonomika vždy fungovala v rámci širšieho prostredia, a teda bola podsystémom vyšších systémov ako sú príroda alebo Univerzum, jej fungovanie bolo závislé na rešpektovaní základných zákonov prírody či Univerza. Základné zákony fungovania ekonomiky môžeme považovať za pôsobenie základných zákonov prírody či Univerza v transformovanej podobe, a to práve v ekonomických systémoch.

Zákon vyrovnania - rovnováha dávania a brania

   Jedným z hlavných zákonov fungovania Univerza je zákon vyrovnania tzn. rovnováha dávania a brania. Tento zákon funguje univerzálne a možno ho považovať aj za základný zákon fungovania ekonomických systémov, nielen prírody či Univerza. V trhovej ekonomike sa prejavuje napr. v podobe zákona dopytu a ponuky, keď dopyt a ponuka sú automaticky vyrovnávané a nerovnováha v tejto oblasti je automaticky obnovovaná. Ekonomické krízy sú spojené s porušovaním zákona dopytu a ponuky a jednou z ich funkcii je práve obnovenie rovnováhy dopytu a ponuky.

   Zákon vyrovnania a teda rovnováha dávania a brania je základom systémov účtovníctva, ktoré sa vyvíjali spolu s vývojom hospodárenia človeka. Hospodárstva, od hospodárstva rodinného cez hospodárstvo spoločenstva až po hospodárstvo spoločnosti či krajiny, vždy museli, ak chceli fungovať, rešpektovať zákon vyrovnania a mali na to nástroj v podobe účtovníctva.  Účtovníctvo je teda veľmi starý nástroj, ktorý umožňuje človeku kontrolovať rovnováhu dávania a brania.

   Herbert Vollman vo svojej knihe Svet, aký by mohol byť uvádza, že zákon nutného vyrovnávania medzi dávaním a braním je rozhodujúcim zákonom po celu dobu trvania toho, čo nazývame Univerzum. Vollman hovorí, že tam, kde je dávanie a branie udržiavané v rovnováhe, tam vzniká harmónia a mier. Uvádza, že každé dávanie  musí byť vyrovnávané nejakou protihodnotou v akejkoľvek forme.

   Vollman hovorí, že tiež podvojné účtovníctvo možno uviesť ako príklad, ktorého význam nespočíva v podvojnom účtovnom zápise „má dať“ – „dal“, ale v kontrole vyrovnávania medzi výkonom a jeho protihodnotou. Odvoláva sa tu napr. na slová veľkého mysliteľa Johanna Wolfganga Goetheho, ktorý vo svojom románe Učňovské roky Wihelma Meistera hovorí: „Aké prednosti poskytuje podvojné účtovníctvo kupcovi. Je jedným z najkrajších vynálezov ľudského ducha a každý dobrý hospodár by ho mal zaviesť vo svojom hospodárstve.“

    Vollman ďalej uvádza, že je samozrejme, že tento zákon vyrovnania musí byť základom peňažníctva, ak má byť dosiahnutá trvala zdravá rovnováha. Podľa neho v tejto oblasti nám zákon vyrovnania symbolicky pripomínajú váhy.

   Vollman hovorí, že peňažníctvo a hospodársky život sa tak musí prispôsobiť predovšetkým zákonu nutného vyrovnania medzi dávaním a braním. V tomto zákone spočíva dlho hľadaný pevný bod, na ktorom môže byť vybudované zdravé peňažníctvo ako určitá základňa pre mnohostrannú štruktúru hospodárskeho života národa. Iba tak bude umožnené spravodlivé vyrovnanie, ktoré zaistí rozkvet spokojnosti a harmónie.

Ekonomika a etické kódexy

   Zákon vyrovnania bol vždy kodifikovaný v etických kódexoch obsiahnutých v jednotlivých náboženských a duchovných systémoch, rovnako ako v právnych kódexoch či zákonníkoch. Uvedené systémy uvaľovali tvrdé sankcie na toho, kto si prisvojoval niečo, čo mu nepatrí, niečo cudzie, na čo nemal nárok. Uvedené systémy a kódexy tiež upozorňovali na nevhodnosť jednostranného hromadenia či prisvojovania si majetku a niektoré z nich pobádali k pomoci či darcovstvu.

    Odtrhnutie fungovania ekonomiky od základných etických princípov tak, ako sme toho svedkami v súčasnej dobe, viedlo vždy k deštrukcii ekonomických systémov a následne aj systémov spoločnosti a civilizácie. Obnova etických základov ekonomiky je preto v súčasnej dobe jednou z hlavných úloh spojených s prekonaním súčasnej krízy a záchranou civilizácie ako takej.

   Etika resp. etické princípy, ktoré predstavujú spätnú väzbu v ekonomických systémoch, sú nepochybne spojené s fungovaním resp. nefungovaním takýchto systémov. V histórii ľudstva je mnoho príkladov, keď ekonomické a spoločenské systémy sa dostali do krízy najmä z dôvodu porušovania základných etických princípov a v mnohých prípadoch práve toto viedlo k ich zániku či kolapsu. Z pomerne nedávnych príkladov je táto skutočnosť zjavná na príklade kolapsu a pádu systémov fašizmu alebo komunizmu.

Neetické ekonomické systémy

   Takisto súčasná doba je charakteristická neúmerným rozmachom neetických ekonomických systémov, čo vo svojej podstate vedie ku kolapsu trhov najmä na regionálnej úrovni, ku globálnej nerovnováhe, rastu šedej a čiernej ekonomiky a k hrozbe kolapsu celej súčasnej civilizácie. Ojedinelé volanie po obnovení etických základov ekonomiky je hlasom volajúceho na púšti oproti hlavnému a dominantnému prúdu ekonomickej teórie z ktorého bola etika odstránená a hlavným a jediným princípom týchto teórií je dosahovanie maximálneho a pokiaľ možno okamžitého osobného zisku.

   Ak v roku 1793 poradca vtedajšieho rakúskeho cisára a jeden z čelných predstaviteľov kameralistiky Joseph von Sonnenfels písal, že finančníctvo prestalo byť umením, ako pod zámienkou verejnej potreby odobrať ľudu a dať kniežaťu a práve opačne sa stalo vedou, tak v súčasnej dobe sa z finančníctva a z ekonomickej teórie stala určitá forma teológie a zdôvodňovania prečo je možné získať bohatstvo nie prácou, ale podvodmi, úskokmi, machináciami, tunelovaním a pod. Po viac ako 200 rokoch ekonómia akoby prestala byť vedou a stala sa nástrojom porušovanie základných etických noriem, ktoré sprevádzali človeka počas celej jeho existencie.

Potreba obnovenia etických základov ekonomiky

   Obnovenie etických základov ekonomických systémov je nepochybne spojené s poznaním ako tieto etické základy fungovali v celej histórii ľudskej civilizácie, aký je vzťah etiky a ekonomiky a aké má miesto etika v ekonomickej teórii.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KULTÚRA

Architektka: Ľudia už hľadajú krásu a vkus, ale developerov ešte neosvietilo

Niekedy neverí vlastným očiam, keď vidí pôdorys, na ktorom je zámerne zmenšená mierka.

SVET

Bez jedla, pitia aj tieňa. Na malej lodi prežili cestu cez Atlantik

Povedali im, že cesta do Brazília bude trvať 22 dní. Prežili len zázrakom.


Už ste čítali?