Bloghttp://klinec.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKríza a potreba scenárového myslenia (klinec)V čase zmien, kedy každodenný život človeka i chod celej spoločnosti ovplyvňuje kríza či množstvo často nečakaných faktorov, je výhodné premýšľať o bližšej či vzdialenejšej budúcnosti v podobe alternatívnych scenárov. Thu, 03 Sep 2015 09:17:17 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386723/kriza-a-potreba-scenaroveho-myslenia.html?ref=rssPodstata kapitalizmu podľa Henryho Forda (klinec)Symbolom amerického kapitalizmu je nepochybne Henry Ford. Základom jeho úspechu bolo vytvorenie ekonomického systému, založeného na inováciách a raste kúpnej sily pracovníkov. Wed, 02 Sep 2015 09:50:57 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386677/podstata-kapitalizmu-podla-henryho-forda.html?ref=rssEtika ako základná podmienka fungovania ekonomiky (klinec)Vzťah ekonomiky a etiky bol vždy nerozlučne prepojený. Fungovanie ekonomických systémov bolo vždy podmienené rešpektovaním základného etického kódexu, ktorý sprevádzal ľudstvo počas celej jeho histórie. Mon, 31 Aug 2015 09:47:14 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386584/etika-ako-zakladna-podmienka-fungovania-ekonomiky.html?ref=rssAnticipatívne vládnutie ako nová forma vládnutia v informačnom veku (klinec)Anticipatívne vládnutie je nová forma vládnutia informačného veku, ktorá umožňuje riešenie rôznych druhov kríz pred ich vypuknutím. Jeho významnou súčasťou je anticipácia budúcich udalostí. Fri, 28 Aug 2015 10:27:25 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386460/anticipativne-vladnutie-ako-nova-forma-vladnutia-v-informacnom-veku.html?ref=rssTranshumanizmus – filozofia človeka pre 21. storočie (klinec)   Transhumanizmus je futurologický a filozofický koncept, ktorý sa zaoberá vylepšovaním schopností človeka a možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií. Thu, 27 Aug 2015 10:45:31 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386396/transhumanizmus-filozofia-cloveka-pre-21-storocie.html?ref=rssPrečo hrá Slovensko vo svetovej ekonomike iba druhú ligu ? (klinec)Prečo je na Slovensku dlhodobo vysoká nezamestnanosť a prečo má väčšina obyvateľstva nízku životnú úroveň ? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Slovensko zmeškalo civilizačný rýchlik a preto hrá dnes vo svetovej ekonomike iba druhú ligu. Wed, 26 Aug 2015 12:52:15 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386346/preco-hra-slovensko-vo-svetovej-ekonomike-iba-druhu-ligu.html?ref=rssGlobálna zmena hry a vzostup Globálneho južného pásu podľa futurológov Johna Naisbitta a Doris Naisbittovej (klinec)Americký futurológ John Naisbitt spolu so svojou manželkou Doris Naisbittovou vydali v roku 2015 knihu Globálna zmena hry, v ktorej sa zaoberajú zmenami, ktoré v súčasnosti vytvárajú novú tvár svetovej ekonomiky. Tue, 25 Aug 2015 11:39:19 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/386287/globalna-zmena-hry-a-vzostup-globalneho-juzneho-pasu-podla-futurologov-johna-naisbitta-a-doris-naisbittovej.html?ref=rss1. marec – svetový Deň budúcnosti (klinec)Prvý marcový deň sa od roku 2012 po celom svete oslavuje Deň budúcnosti (Future Day). Hoci bol 1. marec za svetový Deň budúcnosti navrhnutý iba v roku 2011, dnes jeho celosvetové oslavy zahrňujú semináre, konferencie a iné podujatia, ktoré sa v tento deň organizujú po celom svete, a to v reálnom svete a takisto aj vo virtuálnom svete Second Life, v ktorom sa taktiež organizujú v tento deň semináre a konferencie. Fri, 27 Feb 2015 15:39:51 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/376018/1-marec-svetovy-den-buducnosti.html?ref=rssČo čaká Slovensko v roku 2015 – prognóza (klinec)Ekonomika a spoločnosť na Slovensku bude v roku 2015 ovplyvňovaná pokračovaním globálnej hospodárskej krízy. Dopady krízy bude umocňovať absencia politík, ktoré by boli zamerané na jej prekonanie a taktiež aj ilúzie o skončení krízy, ktoré aj v roku 2015 ostanú iba v podobe želaní. Hlavným problémom Slovenska bude aj v roku 2015 vysoká nezamestnanosť a nízka životná úroveň obyvateľstva. Mon, 26 Jan 2015 13:42:12 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/373596/co-caka-slovensko-v-roku-2015-prognoza.html?ref=rssČo čaká Slovensko v roku 2014 – prognóza (klinec)Vývoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti bude aj v roku 2014 výrazne negatívne ovplyvňovať globálna ekonomická kríza. Táto bude pokračovať, napriek mnohým predpovediam jej konca, pričom jej dopady na slovenskú ekonomiku budú citeľnejšie ako v roku 2013. Bude ich pociťovať radový občan i  jednotlivé priemyselné odvetvia. Slovenská ekonomika bude aj v roku 2014 zápasiť s vysokou nezamestnanosťou, rastom cien surovín, energií a potravín a s klesajúcou životnou úrovňou obyvateľstva.Thu, 30 Jan 2014 13:55:42 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/347827/Co-caka-Slovensko-v-roku-2014-prognoza.html?ref=rssPrincípy formujúce globálny priestor civilizácie v informačnom veku (klinec)Prechod z industriálneho do informačného veku má globálny charakter. Výsledkom tohoto prechodu je vytváranie globálnej informačnej spoločnosti. Procesy globalizácie, ktoré sú spojené s prechodom do informačného veku, pôsobia v smere vytvárania novej podoby globálneho prostredia vznikajúcej globálnej informačnej spoločnosti. Sú to vlastne určité riadiace princípy, ktoré formujú priestor globalizácie a určujú parametre fungovania jednotlivých subjektov v globálnom priestore.Thu, 31 Jan 2013 13:11:15 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/319646/Principy-formujuce-globalny-priestor-civilizacie-v-informacnom-veku.html?ref=rssSpontánny poriadok trhu proti kritickému poriadku prírody (klinec)Vzťah trhovej ekonomiky, trhu resp. spontánneho poriadku trhu, ako ho nazval guru modernej trhovej ekonomiky Friedrich August von Hayek, a zákonov prírody resp. Univerza je významným paradigmatickým problémom súčasnej modernej ekonómie. Táto ekonómia stotožňuje prirodzený poriadok trhu s prirodzeným poriadkom, za ktorý ho považuje, čím vlastne stotožňuje prirodzený poriadok trhu so zákonmi prírody. Že tomu tak nie je vidíme na dôsledkoch globalizácie svetovej ekonomiky a na postupujúcej globálnej kríze. V tejto súvislosti je zaujímavé porovnať koncepciu spontánneho poriadku trhu Friedricha A. von Hayeka a koncepciu kritického poriadku prírody britského ekológa, environmentalistu a filozofa Edwarda Goldsmitha.Thu, 24 Jan 2013 10:32:30 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/319083/Spontanny-poriadok-trhu-proti-kritickemu-poriadku-prirody.html?ref=rss100. výročie narodenia humanistu a futurológa Roberta Jungka (klinec)V roku 2013 si pripomíname 100. výročie narodenia významného rakúskeho humanistu a futurológa Roberta Jungka. Robert Jungk patril medzi zakladateľov futurológie ako vedy o budúcnosti. Jej rozvoju venoval nemalé úsilie. Bol tiež významným publicistom, spisovateľom, politikom a aktivistom. Celý svoj život bojoval za vytvorenie lepšej budúcnosti pre človeka i pre celé ľudstvo. V Salzburgu je po ňom pomenované námestie a jeho meno nesie aj futurologická knižnica v tomto meste.Wed, 09 Jan 2013 16:06:00 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/317899/100-vyrocie-narodenia-humanistu-a-futurologa-Roberta-Jungka.html?ref=rssČo čaká Slovensko v roku 2013 - prognóza (klinec)Globálna ekonomická kríza sa bude aj v roku 2013 ďalej prehlbovať, pričom budú zreteľné negatívne dopady najmä na priemyselné odvetvia ekonomík jednotlivých krajín.  Rast cien energií, surovín a potravín budú dohromady vytvárať negatívny synergický efekt, ktorému sa nevyhne ani Slovensko. To bude znamenať tlak na reštrukturalizácia ekonomík jednotlivých krajín a na reformuláciu ich hospodárskych politík a priorít. Slovensko, ktoré má ekonomiku postavenú primárne na automobilovom priemysle, bude dopady krízy pociťovať v rastúcej miere. Celosvetové spomaľovanie až stagnácia automobilového priemyslu bude mať negatívne dopady na slovenskú ekonomiku, pričom rozbiehanie alternatív typu znalostná ekonomika bude čoraz ťažšie.Fri, 04 Jan 2013 14:05:32 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/317510/Co-caka-Slovensko-v-roku-2013-prognoza.html?ref=rss40 rokov Limitov rastu – prvej správy pre Rímsky klub (klinec)Pre 40 rokmi bola publikovaná prvá správa pre Rímsky klub pod názvom Limity rastu. Správa medzinárodného kolektívu autorov vyvolala rozsiahlu diskusiu. Autori správy boli spočiatku zatracovaní, avšak dnes sa ukazuje, že videli ďaleko dopredu a predvídali dnešné problémy, s ktorými si svetová ekonomika nevie rady. Správa Limity rastu sa stala jednou z najčítanejších vedeckých publikácií a jej vplyv na dnešnú diskusiu o ekonomickom raste je nepopierateľný.Fri, 21 Dec 2012 09:43:59 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/316600/40-rokov-Limitov-rastu-prvej-spravy-pre-Rimsky-klub.html?ref=rss70. výročie vzniku futurológie ako vedy o budúcnosti (klinec)Futurológia ako veda o budúcnosti vznikla pred 70 rokmi. V roku 1942 jej zakladateľ a tvorca Ossip K. Flechtheim použil prvý krát slovo futurológia v súkromnej korešpondencii. V roku 1943 bolo potom slovo futurológia prvý krát použité v publikovanom článku. Ucelený koncept futurológie ako vedy o budúcnosti publikoval Flechtheim v dvoch článkoch v roku 1949.Thu, 20 Dec 2012 13:30:15 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/316532/70-vyrocie-vzniku-futurologie-ako-vedy-o-buducnosti.html?ref=rssNový prezidentský tandem na čele Rímskeho klubu (klinec)Rímsky klub je jednou z prvých organizácií, ktorá sa zaoberala a dodnes sa zaoberá globálnymi problémami a ich riešením. Robí tak nepretržite od svojho vzniku. Od roku 2007 stoja na čele Rímskeho klubu dvaja prezidenti. V novembri 2012 valné zhromaždenie Rímskeho klubu, ktoré zasadalo v Bukurešti v Rumunsku, zvolilo za nových prezidentov nemeckého biológa, environmentalistu a politika Ericha Ulricha von Weiszäckera a švédskeho vedca a politika Andersa Wijkmana.Fri, 14 Dec 2012 16:25:44 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/316052/Novy-prezidentsky-tandem-na-cele-Rimskeho-klubu.html?ref=rssBoom globálnych prognóz v rokoch 2010 až 2012 (klinec)Čím viac narastá nestabilita spojená s globálnou krízou, tým viac rastie záujem o budúcnosť a dlhodobé prognózy. Boom globálnych prognóz v roku 2012 ukazuje na rastúci záujem o budúcnosť. Zverejnené globálne prognózy využívajú vysoko sofistikované metódy výskumu budúcnosti, ktoré umožňujú vytvárať rozličné alternatívne scenáre možných budúcnosti a následne aj zodpovedajúce dlhodobé stratégie. Štáty, organizácie a jednotlivci sa tak môžu dopredu pripravovať na prostredie, v ktorom budú žiť o niekoľko desiatok rokov.Thu, 13 Dec 2012 15:05:14 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/315974/Boom-globalnych-prognoz-v-rokoch-2010-az-2012.html?ref=rssModrá ekonomika Guntera Pauliho a vytváranie pracovných miest (klinec)S rastom nezamestnanosti má problémy mnoho krajín vrátane Slovenska. Objavujú sa však nové ekonomické koncepty, ktoré umožňujú tento problém riešiť. Jedným z  nich je aj Modrá ekonomika. Modrá ekonomika predstavuje nový podnikateľský model, ktorý umožňuje v priebehu 10 rokov s využitím 100 inovácií, inšpirovaných prírodou vytvoriť 100 miliónov pracovných miest. Je zameraná na podporu lokálnych ekonomík a s úspechom realizovaná vo viacerých menej rozvinutých krajinách sveta. Realizuje sa však aj vo viacerých vyspelých krajinách.Wed, 12 Dec 2012 11:18:03 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/315855/Modra-ekonomika-Guntera-Pauliho-a-vytvaranie-pracovnych-miest.html?ref=rssRelokalizácia – nový civilizačný megatrend (klinec)Ekonomika sa zastavila. Nemá ju čo poháňať.  Svetová banka a ďalšie inštitúcie varujú pred ďalším pokračovaním krízy aj v roku 2013. Rovnako CNN považuje nadchádzajúci rok 2013 za rok krízy. Média po celom svete sú zahltené chmúrnymi predpoveďami analytikov a prognostikov. Spomaľovanie rastu ekonomík v jednotlivých krajinách a otázka, čo by mohlo ekonomiky rozhýbať, sa stávajú kľúčovými problémami, ktoré bude treba riešiť, pričom čas predloženia a realizácie možných riešení sa neustále skracuje. Človek nemá desiatky rokov na hľadanie možných riešení, ale tieto je potrebné navrhnúť, predložiť a začať realizovať okamžite.Tue, 04 Dec 2012 09:21:42 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/315187/Relokalizacia-novy-civilizacny-megatrend.html?ref=rssTransformácia štátu v 21.storočí - Trhové štáty Philipa Bobbitta (klinec)Prečo štát slabne a prečo sa v niektorých menej rozvinutých častiach sveta úplne rozpadá ? Prečo na teritóriu rastúceho počtu štátov vznikajú šedé zóny, kde nemá dosah štátna moc a prečo sa znovu objavujú fenomény z minulosti ako piráti alebo súkromné nájomné armády ? Na tieto otázky nám dáva odpoveď vytvárajúca sa teória trhových štátov.Fri, 29 May 2009 14:25:00 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/195378/Transformacia-statu-v-21storoci-Trhove-staty-Philipa-Bobbitta.html?ref=rssGlobálne kríza a kolaps industriálneho systému (klinec)Postupujúca globálna hospodárska a finančná kríza svojim priebehom a rozsahom prekvapuje väčšinu ekonomických expertov a analytikov. Niektorí z nich sa snažia identifikovať možné príčiny tejto krízy, iní sa snažia sformulovať východiská z nej. Väčšina však tápa v tme a ich vyjadrenia o kríze sú značne rozporuplné a často sa menia a korigujú.Tue, 26 May 2009 15:10:00 +0200https://klinec.blog.sme.sk/c/195033/Globalne-kriza-a-kolaps-industrialneho-systemu.html?ref=rssSvet 2015 podľa americkej súkromnej spravodajskej služby Stratfor (klinec) Americká súkromná spravodajská služba Stratfor uverejnila 14. februára 2005 prognózu geopolitického vývoja sveta do roku 2015  nazvanú Stratfor 2005-2015 Decade Forecast. Táto prognóza predpovedá úpadok Číny a Ruska, vzostup Japonska a dezintegráciu Európskej únie.Sun, 27 Feb 2005 18:28:01 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/3881/Svet-2015-podla-americkej-sukromnej-spravodajskej-sluzby-Stratfor.html?ref=rssŠtyri globálne demografické protitrendy (klinec) Ľudstvo prechádza obdobím masívneho demografického rastu. Demografická explózia najmä v rozvojových krajinách vytvára tlak na rast využívania zdrojov. Vytvára sa tak globálna nevyváženosť medzi rastom populácie a využívaním zdrojov. Vo vyspelých krajinách však prebieha opačný trend, ktorým je postupujúca depopulácia týchto krajín. Nicholas Eberstadt z American Enterprise Institute - AEI hovorí o štyroch prekvapujúcich globálnych demografických protitrendoch.Mon, 21 Feb 2005 11:26:38 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/3309/Styri-globalne-demograficke-protitrendy.html?ref=rssW. Warren Wagar - vizionár, ktorý sa zaoberal dielom H. G. Wellsa (klinec) W. Warren Wagar sa preslávil ako odborník na život a dielo známeho spisovateľa science-fiction H. G. Wellsa. Zaoberal sa tiež vytváraním vízii alternatívnych budúcnosti svetovej civilizácie. Viac ako tridsať rokov vyučoval kurzy budúcnosti na univerzite v Binghamtone v USA. Zomrel 16. novembra 2004. Sun, 20 Feb 2005 18:07:33 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/3243/W-Warren-Wagar-vizionar-ktory-sa-zaoberal-dielom-H-G-Wellsa.html?ref=rssDesať najvplyvnejších futurológov všetkých čias (klinec) Futurológia dnes zažíva obdobie veľkého boomu. Rady futurológov rastú ako huby po daždi. Niektorí sú známejší, iní úplne nezámi. Pri príležitosti vydania Encyklopédie budúcnosti jej edičná rada vyhodnotila sto najvplyvnejších futurológov všetkých čias. Prvých desať uverejnil aj futurologický časopis The Futurist, ktorý vydáva World Future Society. Tue, 01 Feb 2005 13:50:50 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/1233/Desat-najvplyvnejsich-futurologov-vsetkych-cias.html?ref=rssTony Blair ako predstaviteľ neokonzervatívneho myslenia (klinec) Súčasný popredný britský politik a predseda vlády Veľkej Británie Tony Blair je známy ako dlhoročný úspešný líder britskej labouristickej strany a tiež priekopník politiky Tretej cesty. Najnovšie sa však zaradil medzi predstaviteľov neokonzervatívneho myslenia. Tue, 01 Feb 2005 09:33:21 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/1870/Tony-Blair-ako-predstavitel-neokonzervativneho-myslenia.html?ref=rssKistlerova cena - prvá futurologická cena za výskum budúcnosti (klinec) Málokto vie, že tak ako majú ekonómi, chemici alebo fyzici svoju Nobelovú cenu, aj futurológovia majú svoju cenu za dosiahnuté vedecké a výskumné výsledky spojené s dlhodobou budúcnosťou ľudstva. Touto futurologickou cenou je Kistlerova cena – The Kistler Prize. Táto cena je každoročne udeľovaná Nadáciou pre budúcnosť - Foundation For the Future. Mon, 17 Jan 2005 11:53:30 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/1151/Kistlerova-cena-prva-futurologicka-cena-za-vyskum-buducnosti.html?ref=rssMapovanie globálnej budúcnosti – Svet roku 2020 podľa CIA (klinec) Americká Ústredná spravodajská služba CIA uverejnila 13.januára 2005 svoju tretiu globálnu prognózu vývoja sveta. Svedčí to o rastúcom záujme o budúcnosť i na poli spravodajských inštitúcií. Tento záujem je spojený s rastúcou celosvetovou nestabilitou, akcelerujúcimi turbulenciami a pokračujúcim pretváraním svetovej civilizácie. Vznikajúca globálna civilizácia a jej možné budúce podoby sú tak predmetom intenzívneho výskumu. Mon, 17 Jan 2005 08:20:58 +0100https://klinec.blog.sme.sk/c/1121/Mapovanie-globalnej-buducnosti-Svet-roku-2020-podla-CIA.html?ref=rss